ភាសាអារ៉ាប់

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search
Arabic
العَرَبِيَّة
al-ʻarabiyyah
Arabic albayancalligraphy.svg
al-ʿArabiyyah in written Arabic (Naskh script)
ការបញ្ចេញសំឡេង/ˈʕarabiː/, /ʔalʕaraˈbijja/
ដើមកំណើតនៅCountries of the Arab League, minorities in neighboring countries and some parts of Asia, Africa, Europe
អ្នកនិយាយ ពីកំណើត[១][២]
អំបូរភាសា
Early forms
Standard forms
គ្រាមភាសា
ប្រព័ន្ធសរសេរអក្សរអារ៉ាប់
Arabic Braille
អក្សរស៊ីរី (Garshuni)
អក្សរជ្វីស (ភាសាអារ៉ាប់-ជ្វីស)
អក្សរក្រិក (Cypriot Maronite Arabic)
អក្សរឡាតាំង (Romanized Arabic alphabet, Maltese alphabet) (Maltese, Lebanese Arabic, Hassaniya Arabic, Moroccan Arabic, Libyan Arabic, Tunisian Arabic)
Official status
ភាសាផ្លូវការនៅក្នុងModern Standard Arabic is an official language of 28 states, the third most after English and French[៣]
Recognised minority language in
Regulated by
កូដភាសា
ISO 639-1ar
ISO 639-2ara
ISO 639-3arainclusive code
Individual codes:
arq – Algerian Arabic
aao – Algerian Saharan Arabic
bbz – Babalia Creole Arabic
abv – Baharna Arabic
shu – Chadian Arabic
acy – Cypriot Arabic
adf – Dhofari Arabic
avl – Eastern Egyptian Bedawi Arabic
arz – Egyptian Arabic
afb – Gulf Arabic
ayh – Hadrami Arabic
acw – Hijazi Arabic
ayl – Libyan Arabic
acm – Mesopotamian Arabic
ary – Moroccan Arabic
ars – Najdi Arabic
apc – North Levantine Arabic
ayp – North Mesopotamian Arabic
acx – Omani Arabic
aec – Saidi Arabic
ayn – Sanaani Arabic
ssh – Shihhi Arabic
ajp – South Levantine Arabic
arb – Standard Arabic
apd – Sudanese Arabic
pga – Sudanese Creole Arabic
acq – Taizzi-Adeni Arabic
abh – Tajiki Arabic
aeb – Tunisian Arabic
auz – Uzbeki Arabic
Linguasphere12-AAC
Dispersión lengua árabe.png
Dispersion of native Arabic speakers as the majority (green) or minority (chartreuse) population
Arabic speaking world.svg
Use of Arabic as the national language (green), as an official language (dark blue), and as a regional/minority language (light blue)
This article contains IPA phonetic symbols. Without proper rendering support, you may see question marks, boxes, or other symbols instead of Unicode characters.

ភាសាអារ៉ាប់ ជាភាសានៅអំបូរភាសាសេមីតកណ្ដាលដែលមានអ្នកនិយាយច្រើនបំផុត ដែលមានទំនាក់ទំនងជិតស្និតទៅនឹងភាសាហេប្រ៊ូនិងភាសាអារ៉ាម។ ភាសានេះត្រូវបានអភិវឌ្ឍន៍ភាសាដូចគ្នា គឺជាភាសាសេមីតបុរាណ។ ភាសាអារ៉ាប់សម័យទំនើបត្រូវបានគេទទួលស្គាល់ថាជាភាសាធំ អាចបែងចែកទៅជាគ្រាមភាសា ២៧ នៅក្នុងប្រព័ន្ធ ISO 639-3។ ភាពខុសគ្នានៅក្នុងការប្រើភាសាអាចរកបាននៅទួទាំងពីភពអារ៉ាប់ ដោយមានភាសាអារ៉ាប់ស្តង់ដារដែលត្រូវបានប្រើនៅក្នុងក្រុមមនុស្សកាន់សាសនាអ៊ីស្លាម។

ប្រវត្តិ[កែប្រែ]

ឯកសារយោង[កែប្រែ]

  1. "Arabic - Ethnologue" Ethnologue Simons, Gary F. and Charles D. Fennig (eds.). 2017. Ethnologue: Languages of the World, Twentieth edition ដកស្រង់នៅថ្ងៃ 21 March 2017
  2. "World Arabic Language Day" UNESCO 18 December 2014 ដកស្រង់នៅថ្ងៃ 12 February 2014
  3. Wright (2001:492)

សូមមើលផងដែរ[កែប្រែ]