ខេត្តកំពង់ស្វាយ

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

ខេត្តកំពង់ស្វាយ ត្រូវបានប្ដូរឈ្មោះទៅជា ស្រុកកំពង់ស្វាយ ខេត្តកំពង់ធំ ខេត្តកំពង់ស្វាយ ជាដែនរដ្ឋបាលស្ថិតនៅ ប្រទេសកម្ពុជា សម័យ ខេត្តនេះមាន ស្រុក ឃុំ និង ភូមិ÷

ខេត្តកំពង់ស្វាយ
ឈ្មោះស្រុកជាអក្សរខ្មែរ ឈ្មោះស្រុកជាអក្សរឡាតាំង
ស្រុកគោកសេះ
ស្រុកជីក្រែង
ស្រុកស្ទោង
ស្រុកព្រះឃ្លាំង
ស្រុកព្រហ្មទេព
ស្រុកព្រះខ័ណ្ឌ
ស្រុកម្លូព្រៃ
ស្រុកជាំក្សាន្ត
ស្រុកវារីសែន
ស្រុកព្រែកក្ដី
ស្រុកសន្ទុក
ស្រុកកំពង់លែង
ស្រុកប្រាសាទដប់
ស្រុកកោះកែ
ស្រុកត្បែង
ស្រុកត្រឡែងកែង
ស្រុកពស់រោង
ស្រុកងន
ស្រុកឈើទាល
ស្រុកសែន
ស្រុកសានគ
ស្រុកព្រែកក្ដី
ស្រុកជ័យសម្បូណ៌
ស្រុកសន្ទុក
ស្រុកកំពូលពេជ្រ
ស្រុកកំពង់លែង
ស្រុកព្រះប្រសព្វ