ស្រុកជាំក្សាន្ត

ពីវិគីភីឌា

ស្រុកជាំក្សាន្ត (អង់គ្លេស: Choam Ksant District) ជាដែនរដ្ឋបាលស្ថិតនៅ ខេត្តព្រះវិហារ ដែលមានរដ្ឋបាល ៨ឃុំ និង ៤៩ភូមិ÷

ស្រុកជាំក្សាន្ត
លេខកូដឃុំ ឈ្មោះឃុំជាអក្សរខ្មែរ ឈ្មោះឃុំជាអក្សរអង់គ្លេស ចំនួនភូមិ
១៣០៣០១ ឃុំជាំក្សាន្ដ Choam Ksant Commune
១៣០៣០២ ឃុំទឹកក្រហម Tuek Kraham Commune
១៣០៣០៣ ឃុំព្រីងធំ Pring Thum Commune
១៣០៣០៤ ឃុំរំដោះស្រែ Rumdaoh Srae Commune
១៣០៣០៥ ឃុំយាង Yeang Commune
១៣០៣០៦ ឃុំកន្ទួត Kantuot Commune
១៣០៣០៧ ឃុំស្រអែម Sror Aem Commune
១៣០៣០៨ ឃុំមរកត Morokot Commune
ចំនួនភូមិសរុប ៤៩

មើលផងដែរ[កែប្រែ]