ខេត្តរំដួល

ដោយវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

ខេត្តរំដួល បច្ចុប្បន្នបានប្ដូរទៅជា ស្រុករំដួល ខេត្តស្វាយរៀង