ស្រុករំដួល

ពីវិគីភីឌា

ស្រុករំដួល (អង់គ្លេស: Rumduol District) ជាដែនរដ្ឋបាលស្ថិតនៅ ខេត្តស្វាយរៀង ដែលមានរដ្ឋបាល ១០ឃុំ និង ៧៨ភូមិ÷

ស្រុករំដួល
លេខកូដឃុំ ឈ្មោះឃុំជាអក្សរខ្មែរ ឈ្មោះឃុំជាអក្សរអង់គ្លេស ចំនួនភូមិ
២០០៣០១ ឃុំបុសមន Bos Mon Commune
២០០៣០២ ឃុំធ្មា Thmea Commune
២០០៣០៣ ឃុំកំពង់ចក Kampong Chak Commune
២០០៣០៤ ឃុំជ្រុងពពេល Chrung Popel Commune
២០០៣០៥ ឃុំកំពង់អំពិល Kampong Ampil Commune
២០០៣០៦ ឃុំម៉ឺនជ័យ Meun Chey Commune ១០
២០០៣០៧ ឃុំពងទឹក Pong Tuek Commune
២០០៣០៨ ឃុំសង្កែ Sangkae Commune
២០០៣០៩ ឃុំស្វាយចេក Svay Chek Commune
២០០៣១០ ឃុំថ្នាធ្នង់ Thna Thnong Commune
ចំនួនភូមិសរុប ៧៨

រដ្ឋបាលស្រុកចាស់[កែប្រែ]

ស្រុករំដួលរួមមាន១០ឃុំ៖

មើលផងដែរ[កែប្រែ]