ខេត្តស្វាយទាប

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

ខេត្តស្វាយទាប បច្ចុប្បន្នបានប្ដូរទៅជា ស្រុកស្វាយទាប ខេត្តស្វាយរៀង