ខេត្តអាងថង

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

ខេត្តអាងថង ( ថៃ : อ่างทอง អានថា: អាង-ថង) គឺជាផ្នែកមួយនៃ ភាគកណ្តាលខេត្ត ( ចង្វាត ) នៃ ប្រទេសថៃ ។ ឈ្មោះ "អាងថង" មានន័យថា "អាងមាស" ដែលគេគិតថាបានមកពីភូមិសាស្ត្រដូចអាងនៃតំបន់និងពណ៌មាសនៃស្រូវដែលដាំដុះក្នុងតំបន់។ ខេត្តជិតខាងគឺ (ពីខាងជើងតាមទ្រនិចនាឡិកា) ខេត្តសិង្ហបុរី , ខេត្តលពបុរី , ខេត្តព្រះនគរស្រីអយុធ្យា , និង ខេត្តសុពណ៌បុរី