គណកម្មាធិការអូឡាំពិកជប៉ុន

ពីវិគីភីឌា

គណកម្មាធិការអូឡាំពិកជប៉ុន (ជាភាសាអង់គ្លេស៖Japanese Olympic Committee ជាភាសាជប៉ុន៖日本オリンピック委員会) ដែលមានអក្សរកាត់ថា JOC ជាស្ថាប័នតំនាងប្រទេសជប៉ុន នៅក្នុងគណកម្មាធិការអូឡាំពិកអន្តរជាតិ។ វាជាស្ថាប័នមិនយកកំរ៉ៃ ដែលមាននាទីជ្រើសរើស​ក្រុមជំរើសជាតិ និងប្រមែប្រមូលមូលនិធិ​ដើម្បីបញ្ជូន​កីឡាករជប៉ុន​ទៅចូលរួមប្រកួត​ក្នុងកីឡាអូឡាំពិក។ ស្ថាប័ននេះមានទីស្នាក់ការនៅទីក្រុងក្យូតុ ប្រទេសជប៉ុន

គណកម្មាធិការអូឡាំពិកជប៉ុន​ជួយ​ទីក្រុងនៅប្រទេសជប៉ុន​ ក្នុងការដេញថ្លៃ​ធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះកីឡាំអូឡាំពិក​ជារៀងរាល់លើក។ ជប៉ុនធ្លាប់បានធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះព្រឹត្តិការណ៍អូឡាំពិក៣ដងគឺ៖

តំនភ្ជាប់ក្រៅ[កែប្រែ]