គណកម្មាធិការអូឡាំពិកជាតិសិង្ហបុរី

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

គណកម្មាធិការអូឡាំពិកជាតិសិង្ហបុរី (ជាភាសាអង់គ្លេស៖ Singapore National Olympic Council និងជាភាសាចិន៖ 新加坡国家奥运理事会) ដែលមានអក្សរកាត់ថា SNOC ជាស្ថាប័នតំនាងរបស់ប្រទេសសិង្ហបុរី នៅក្នុងគណកម្មាធិការអូឡាំពិកអន្តរជាតិ (IOC)។ ត្រូវបានបង្កើតនៅឆ្នាំ១៩៤៧ ដោយមានឈ្មោះថា ក្រុមប្រឹក្សាអូឡាំពិកនិងកីឡាសិង្ហបុរី (Singapore Olympic and Sports Council) ដែលក្រោយមកប្ដូរឈ្មោះដូចបច្ចុប្បន្ននៅឆ្នាំ១៩៧០។

SNOC ធ្លាប់បានបញ្ជូនកីឡាករ​ទៅចូលរួមប្រកួននៅ អាស៊ីហ្គេម ខំមិនវ៉ែលហ្គេម ស៊ីហ្គេម និង កីឡាអូឡាំពិក ហើយបានទទួលលទ្ឋផលល្អគួរសម។

តំនភ្ជាប់ក្រៅ[កែប្រែ]