គណកម្មាធិការអូឡាំពិកជាតិសិង្ហបុរី

ពីវិគីភីឌា

គណកម្មាធិការអូឡាំពិកជាតិសិង្ហបុរី (ជាភាសាអង់គ្លេស៖ Singapore National Olympic Council និងជាភាសាចិន៖ 新加坡国家奥运理事会) ដែលមានអក្សរកាត់ថា SNOC ជាស្ថាប័នតំនាងរបស់ប្រទេសសិង្ហបុរី នៅក្នុងគណកម្មាធិការអូឡាំពិកអន្តរជាតិ (IOC)។ ត្រូវបានបង្កើតនៅឆ្នាំ១៩៤៧ ដោយមានឈ្មោះថា ក្រុមប្រឹក្សាអូឡាំពិកនិងកីឡាសិង្ហបុរី (Singapore Olympic and Sports Council) ដែលក្រោយមកប្ដូរឈ្មោះដូចបច្ចុប្បន្ននៅឆ្នាំ១៩៧០។

SNOC ធ្លាប់បានបញ្ជូនកីឡាករ​ទៅចូលរួមប្រកួននៅ អាស៊ីហ្គេម ខំមិនវ៉ែលហ្គេម ស៊ីហ្គេម និង កីឡាអូឡាំពិក ហើយបានទទួលលទ្ឋផលល្អគួរសម។

តំនភ្ជាប់ក្រៅ[កែប្រែ]