គោលដៅអភិវឌ្ឍន៍ប្រកបដោយចីរភាព

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

គោលដៅអភិវឌ្ឍន៍ប្រកបដោយចីរភាព (SDGs) គឺជាគោលដៅទាំងឡាយដែលទាក់ទងនឹង ការអភិវឌ្ឍន៍អន្តរជាតិនាពេលអនាគត។ គោលដៅទាំងនេះ ត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយអង្គការសហប្រជាជាតិ ហើយត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយជាគោលដៅសាកលសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍន៍ប្រកបដោយចីរភាព។ គោលដៅទាំងនេះ បានជំនួស គោលដៅអភិវឌ្ឍន៍សហស្សវត្ស ដែលបានផុតកំណត់នៅចុងឆ្នាំ 2015។ SGDs ចាប់អនុវត្តពីឆ្នាំ 2015 ដល់ឆ្នាំ 2030។ មានគោលដៅសំខាន់ៗចំនួន 17 និងទិសដៅជាក់លាក់ចំនួន 169 សម្រាប់គោលដៅធំៗទាំងនោះ។ [១]

គោលដៅសំខាន់ៗ[កែប្រែ]

ក្នុងខែសីហា ឆ្នាំ 2015 ប្រទេសទាំង 193 បានឯកភាពយល់ព្រមចំពោះគោលដៅសំខាន់ទាំង 17 មានជាអាទិ៍៖ :[២]

 1. គ្មាន ភាពក្រីក្រ ... បញ្ចប់ភាពក្រីក្រគ្រប់ទម្រង់នៅគ្រប់ទីកន្លែង។
 2. គ្មាន ភាពស្រេកឃ្លាន ... បញ្ចប់ភាពស្រេកឃ្លាន ហើយសម្រេចឲ្យបាននូវសន្តិសុខស្បៀងអាហារ និងអាហារូបត្ថម្ភដែលមានភាពប្រសើរឡើង ហើយលើកកម្ពស់វិស័យកសិកម្មប្រកបដោយចីរភាព។
 3. សុខភាព ល្អ ... ធានាឲ្យបាននូវជីវិតប្រកបដោយសុខភាពល្អ និងលើកកម្ពស់សុខុមាលភាពសម្រាប់មនុស្សគ្រប់រូប គ្រប់វ័យ។
 4. ការអប់រំ ប្រកបដោយគុណភាព ... ធានាឲ្យបាននូវការអប់រំប្រកបដោយគុណភាព សមធម៌ គ្រប់ជ្រុងជ្រោយ ហើយលើកកម្ពស់ឱកាសសិក្សារៀនសូត្រពេញមួយជីវិតសម្រាប់មនុស្សគ្រប់រូប។
 5. សមភាព យេនឌ័រ ... សម្រេចឲ្យបានសមភាពយេនឌ័រ ហើយផ្តល់អំណាចដល់ស្រ្តី និងក្មេងស្រីទាំងអស់។
 6. ទឹកស្អាត និង អនាម័យ ... ធានាឲ្យបាននូវភាពមាន និងការគ្រប់គ្រងទឹក និងអនាម័យប្រកបដោយចីរភាពសម្រាប់មនុស្សគ្រប់រូប។
 7. ថាមពល កើតឡើងវិញ និងក្នុងតម្លៃសមរម្យ ... ធានាឲ្យបាននូវការផ្តល់លទ្ធភាពទទួលបាននូវថាមពលទំនើប ប្រកបដោយចីរភាព អាចជឿទុកចិត្តបាន ហើយក្នុងតម្លៃសមរម្យសម្រាប់ទាំងអស់គ្នា។
 8. ការងារ និង សេដ្ឋកិច្ចល្អ … លើកកម្ពស់វឌ្ឍនភាពសេដ្ឋកិច្ចប្រកបដោយចីរភាព ការងារពេញលេញ និងសមរម្យសម្រាប់ទាំងអស់គ្នា។
 9. នវានុវត្តន៍ និង ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធល្អ ... កសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរឹងមាំ លើកកម្ពស់ឧស្សាហូបនីយកម្មយ៉ាងពេញលេញ និងប្រកបដោយចីរភាព ហើយលើកតម្កើននវានុវត្តន៍។
 10. កាត់បន្ថយវិសមភាព ... កាត់បន្ថយវិសមភាពពីក្នុង និងក្នុងចំណោមប្រទេសនានា។
 11. ទីក្រុង និងសហគមន៍ប្រកបដោយចីរភាព ... ធ្វើឲ្យទីក្រុង និងការតាំងទីលំនៅរបស់មនុស្សមានលក្ខណៈរួមគ្នា មានសុវត្ថិភាព មាំទាំ និងមានចីរភាព។
 12. ការប្រើប្រាស់ធនធានប្រកបដោយការទទួលខុសត្រូវ... ធានាឲ្យបាននូវការប្រើប្រាស់ និងគំរូផលិតកម្មប្រកបដោយចីរភាព។
 13. វិធានការចំពោះអាកាសធាតុ ... ចាត់វិធានការជាបន្ទាន់ប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុ និងផលប៉ះពាល់ទាំងឡាយរបស់វា។
 14. មហាសមុទ្រប្រកបដោយចីរភាព ... អភិរក្ស ហើយប្រើប្រាស់មហាសមុទ្រ សមុទ្រ និងធនធានសមុទ្រសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍន៍ប្រកបដោយចីរភាព។
 15. ការប្រើប្រាស់ដីប្រកបដោយចីរភាព ... ការពារ ស្តារឡើងវិញ និងលើកកម្ពស់ការប្រើប្រាស់ប្រកបដោយចីរភាពនូវប្រព័ន្ធអេកូសាស្រ្តនៅលើផែនដី គ្រប់គ្រងដោយចីរភាពនូវព្រៃឈើ ប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការធ្វើឲ្យក្លាយទៅជាវាលខ្សាច់ ហើយបញ្ឈប់ការធ្វើឲ្យអន់គុណភាពដី និងកែច្នៃវាឡើងវិញ ហើយបញ្ឈប់ការធ្វើឲ្យបាត់បង់នូវជីវៈចម្រុះ។
 16. សន្តិភាព និង យុត្តិធម៌... លើកកម្ពស់សង្គមជាតិនានាឲ្យមានសន្តិភាព និងរួមរស់ជាមួយគ្នាសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍន៍ប្រកបដោយចីរភាព ផ្តល់ភាពយុត្តិធម៌សម្រាប់ទាំងអស់គ្នា ហើយបង្កើតស្ថាប័ននានាដែលប្រសិទ្ធភាព មានការទទួលខុសត្រូវរួមគ្នា នៅគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់។
 17. ដៃគូសម្រាប់ ការអភិវឌ្ឍន៍ប្រកបដោយចីរភាព ... ពង្រឹងមធ្យោបាយអនុវត្ត ហើយធ្វើឲ្យរស់ឡើងវិញនូវដៃគូជាសាកលដើម្បីការអភិវឌ្ឍន៍ប្រកបដោយចីរភាព។

[កែប្រែ]

 1. Technical report by the Bureau of the United Nations Statistical Commission (UNSC) on the process of the development of an indicator framework for the goals and targets of the post-2015 development agenda – working draft (March 2015) Retrieved on 1 May 2015
 2. The Global Goals For Sustainable Development Global Goals Retrieved on 2 September 2015