ឃុំកំពង់ចំឡង(ស្រុកស្វាយជ្រំ)

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

ឃុំកំពង់ចំឡង(ស្រុកស្វាយជ្រំ) (អង់គ្លេស$ Commune) ស្ថិតនៅក្នុង ស្រុកស្វាយជ្រំ ខេត្តស្វាយរៀង មាន ភូមិ÷

ឃុំកំពង់ចំឡង(ស្រុកស្វាយជ្រំ)
លេខកូដភូមិ ឈ្មោះភូមិជាអក្សរខ្មែរ ឈ្មោះភូមិជាអក្សរអង់គ្លេស
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village


ព្រំប្រទល់នៃឃុំកំពង់ចំឡង(ស្រុកស្វាយជ្រំ)

ឃុំកំពង់ចំឡង(ស្រុកស្វាយជ្រំ) ទិស
ខាងកើត (E) ខាងត្បូង (S) ខាងលិច (W) ខាងជើង (N)