ស្រុកស្វាយជ្រំ

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search
ស្រុកស្វាយជ្រំ is located in កម្ពុជា
ស្រុកស្វាយជ្រំ
ប្លង់នៃស្រុកស្វាយជ្រំ

ស្រុកស្វាយជ្រំ ស្ថិតនៅ ខេត្តស្វាយរៀង មាន ១៦ឃុំ÷

លេខកូដឃុំ ឈ្មោះឃុំជាអក្សរខ្មែរ ឈ្មោះឃុំជាអក្សរឡាតាំង
២០០៥០១ ឃុំអង្គតាសូ Angk Ta Sou
២០០៥០២ ឃុំបាសាក់ Basak
២០០៥០៣ ឃុំចំបក់ Chambak
២០០៥០៤ ឃុំកំពង់ចំឡង Kampong Chamlang
២០០៥០៥ ឃុំតាសួស Ta Suos
២០០៥០៧ ឃុំឈើទាល Chheu Teal
២០០៥០៨ ឃុំដូនស Doun Sa
២០០៥០៩ ឃុំគោកព្រីង Kouk Pring
២០០៥១០ ឃុំក្រោលគោ Kraol Kou
២០០៥១១ ឃុំគ្រួស Kruos
២០០៥១២ ឃុំពោធិរាជ Pouthi Reach
២០០៥១៣ ឃុំស្វាយអង្គ Svay Angk
២០០៥១៤ ឃុំស្វាយជ្រំ Svay Chrum
២០០៥១៥ ឃុំស្វាយធំ Svay Thum
២០០៥១៦ ឃុំស្វាយយា Svay Yea
២០០៥១៧ ឃុំធ្លក Thlok