ឃុំកំពង់ប៉េង(ស្រុកផ្សារថ្មី)

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

ឃុំកំពង់ប៉េង ស្ថិតនៅ ស្រុកផ្សារថ្មី ខេត្តលង់ហោរ

ឃុំកំពង់ប៉េង មាន ភូមិ÷