ភូមិព្រែកឈូក(ឃុំកំពង់ប៉េង)

ពីវិគីភីឌា

ភូ​មិព្រែកឈូក ស្ថិតនៅ ឃុំកំពង់ប៉េង ស្រុកផ្សារថ្មី ខេត្តលង់ហោរ កម្ពុជាក្រោម

ភូមិព្រែកឈូក ជាភូមិកំណើតរបស់ព្រះតេជគុណ ថាច់ ភោគ ជាអតីតនាយករងនៃគណៈពុទ្ធសាសនាថេរវាទ ត្រូវយួនចាប់ដាក់គុក ពីរលើក ធ្វើទារុណកម្ម រហូតដល់សុគតនៅក្នុងគុកខេត្តលង់ហោរ នៅឆ្នាំ ១៩៨៧។