ឃុំក្នុងស្រុក

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

ឃុំក្នុងស្រុក (អង់គ្លេស$) ដែនរដ្ឋបាលស្ថិតនៅក្នុង ស្រុកកំពង់ធំ ខេត្តព្រះត្រពាំង មានរដ្ឋបាលចំណុះ ភូមិ÷

ឃុំក្នុងស្រុក
ឈ្មោះភូមិជាអក្សរខ្មែរ ឈ្មោះភូមិជាអក្សរឡាតាំង
ព្រែកអំម្ពូ
ភូមិ
ភូមិ
ភូមិ
ភូមិ
ភូមិ
ភូមិ
ភូមិ
ភូមិ

ប្រជាជន[កែប្រែ]

អប់រំ[កែប្រែ]

សាសនា[កែប្រែ]

វត្ត[កែប្រែ]

មើលផងដែរ[កែប្រែ]