ឃុំខ្ទរ

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

ឃុំខ្ទរ ស្ថិតនៅ ស្រុកស្វាយទង ខេត្តមាត់ជ្រូក មាន ភូមិ÷

លេខកូដភូមិ ឈ្មោះភូមិជាអក្សរខ្មែរ ឈ្មោះភូមិជាអក្សរឡាតាំង
ភូមិស្វាយស
ភូមិទួលតាមុង
ភូមិទ្រាក
ភូមិខ្ទោរលើ
ភូមិ
ភូមិ
ភូមិ
ភូមិ
ភូមិ