ឃុំគូលែនត្បូង

ពីវិគីភីឌា

ឃុំគូលែនត្បូង (អង់គ្លេស: $ Commune) ស្ថិតនៅក្នុង ស្រុកគូលែន ខេត្តព្រះវិហារ មាន ភូមិ÷

ឃុំគូលែនត្បូង
លេខកូដភូមិ ឈ្មោះភូមិជាអក្សរខ្មែរ ឈ្មោះភូមិជាអក្សរអង់គ្លេស
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village


ព្រំប្រទល់នៃឃុំគូលែនត្បូង

ឃុំគូលែនត្បូង ទិស
ខាងកើត (E) ខាងត្បូង (S) ខាងលិច (W) ខាងជើង (N)