ឃុំឃុនរាម

ពីវិគីភីឌា

ឃុំឃុនរាម (អង់គ្លេស: Khun Ream Commune) ជាដែនរដ្ឋបាលស្ថិតនៅក្នុង ស្រុកបន្ទាយស្រី ខេត្តសៀមរាប មាន ៧ភូមិ

ឃុំឃុនរាម
លេខកូដភូមិ ឈ្មោះភូមិជាអក្សរខ្មែរ ឈ្មោះភូមិជាអក្សរអង់គ្លេស
១៧០៣០២០១ ភូមិខ្នារង្វាស កែឈ្មោះពីខ្នាររង្វាស Khnar Rongveas Village
១៧០៣០២០២ ភូមិកំព្រហ្ម កែឈ្មោះពីឃុនព្រហ្ម Kom Prum Village
១៧០៣០២០៣ ភូមិឃុនរាម Khun Ream Village
១៧០៣០២០៤ ភូមិឈូកស បំបែកចេញពីភូមិ កំព្រហ្ម Chhouk Sar Village
១៧០៣០២០៥ ភូមិទួលគ្រួស បំបែកចេញពីភូមិ ខ្នារង្វាស Toul Krus Village
១៧០៣០២០៦ ភូមិត្រពាំងថ្ម បំបែកចេញពីភូមិ ខ្នារង្វាស Trapeang Thmar Village
១៧០៣០២០៧ ភូមិពើងឆ័ត្រ បំបែកចេញពីភូមិ ខ្នារង្វាស Poeung Chhat Village


ព្រំប្រទល់នៃឃុំឃុនរាម

ឃុំឃុនរាម ទិស
ខាងកើត (E) ខាងលិច (W) ខាងត្បូង (S) ខាងជើង (N)
ឃុំកន្ទួត ស្រុកស្វាយលើ និងឃុំត្បែង ស្រុកបន្ទាយស្រី ឃុំពាក់ស្នែង ស្រុកអង្គរធំ ឃុំខ្នារសណ្ដាយ ឃុំត្បែង ស្រុកបន្ទាយស្រី ឃុំស្រែណូយ ស្រុកវ៉ារិន និងឃុំកន្ទួត ស្រុកស្វាយលើ


រដ្ឋបាលឃុំចាស់[កែប្រែ]

ឃុំឃុនរាម ស្ថិតនៅ ស្រុកបន្ទាយស្រី ខេត្តសៀមរាប

ឃុំឃុនរាម មាន ៣ភូមិ÷