ស្រុកបន្ទាយស្រី

ដោយវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

ស្រុកបន្ទាយស្រីមាន៦ឃុំ [១]

កូដឃុំ ឃុំ ឈ្មោះឃុំជាអក្សរឡាតាំង
១៧០៣០១ ខ្នារសណ្តាយ Khnar Sanday
១៧០៣០២ ឃុនរាម Khun Ream
១៧០៣០៣ ព្រះដាក់ Preak Dak
១៧០៣០៤ រំចេក Rumchek
១៧០៣០៥ រុនតាឯក Run Ta Aek
១៧០៣០៦ ត្បែង Tbaeng


តំណភ្ជាប់ក្រៅ[កែប្រែ]

ឯកសារពិគ្រោះ[កែប្រែ]

អត្ថបទផ្សេងទៀត[កែប្រែ]