ឃុំតាំងក្រសាំង

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

ឃុំតាំងក្រសាំង (អង់គ្លេស$ Commune) ស្ថិតនៅក្នុង ស្រុកសន្ទុក ខេត្តកំពង់ធំ មាន ភូមិ÷

ឃុំតាំងក្រសាំង
លេខកូដភូមិ ឈ្មោះភូមិជាអក្សរខ្មែរ ឈ្មោះភូមិជាអក្សរអង់គ្លេស
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village


ព្រំប្រទល់នៃឃុំតាំងក្រសាំង

ឃុំតាំងក្រសាំង ទិស
ខាងកើត (E) ខាងត្បូង (S) ខាងលិច (W) ខាងជើង (N)

ឃុំតាំងក្រសាំងមាន ១១ភូមិគឺ

 • ភូមិតាំងក្រសាំង
 • ភូមិសង់ឃ្លាំង
 • ភូមិ៧មករា
 • ភូមិវាំងត្បូង
 • ភូមិវាំងជើង
 • ភូមិទួលចាន់
 • ភូមិគគីជួរ
 • ភូមិធម្មនាថ
 • ភូមិចំបក់
 • ភូមិសង្គមថ្មី
 • ភូមិឈើល្វីង

ប្រជាជន[កែប្រែ]

ចំនួនគ្រួសារ ៣១៤៧ ចំនួនក្រុម ២៧៣ ចំនួនខ្នងផ្ទះ ២៧២៣ ប្រជាពលរដ្ឋសរុប ១៤៦៩៨នាក់ ស្រីចំនួន ៧៥០៨នាក់

អប់រំ[កែប្រែ]

បឋមសិក្សា[កែប្រែ]

 • សាលាបឋមសិក្សា តាំងក្រសាំង
 • សាលាបឋមសិក្សា ឈើល្វីង
 • សាលាបឋមសិក្សា ឯក អេម សង់ឃ្លាំង
 • សាលាបឋមសិក្សា ចំបក់ជើង
 • សាលាបឋមសិក្សា វាំងជើង
 • សាលាបឋមសិក្សា គគីជួរ

វិទ្យាល័យ[កែប្រែ]

 • វិទ្យាល័យ តាំងក្រសាំង

សាសនា[កែប្រែ]

ព្រះពុទ្ធសាសនា[កែប្រែ]

វត្ត[កែប្រែ]

 • វត្តតាំងក្រសាំង
 • វត្ដពោធិ៍វាំង
 • វត្ដសង់ឃ្លាំង
 • វត្ដធម្មនាថ
 • វត្ដចំបក់ទួលចាន់

មន្ត្រី[កែប្រែ]

មន្ត្រីឃុំ[កែប្រែ]

មន្ត្រីប៉ុស្តិ៍[កែប្រែ]

ផ្សារ[កែប្រែ]

 • ផ្សារតាំងក្រសាំង
 • ផ្សារដីហុយ(ផ្សារពេលល្ងាច)

តំបន់ទេសចរណ៍[កែប្រែ]

រមណីដ្ឋាន ភ្នំសន្ទុក រមណីដ្ឋាន ទំនប់៦មករា(សំណង់ពីជំនាន់ខ្មែរក្រហម) បឹងប្រវត្ថិសាស្រ្ដ បឹងបំពេរ

ឯកសារពិគ្រោះ[កែប្រែ]