ស្រុកបាធាយ

ដោយវិគីភីឌា
បាធាយ
ស្ថិតិ
ខេត្ត: កំពង់ចាម
ប្រជាជន: ៩០៩២០ នាក់ (១៩៩៨)
ឃុំ: ១២
ភូមិ: ៨១
កូដស្រុក: ១៤០៩
ផែនទី
Cambodia-Kampong Cham.png


រដ្ឋបាល[កែប្រែ]

ស្រុកបាធាយ រួមមាន ១២ ឃុំ ៖

អប់រំ[កែប្រែ]

បឋមសិក្សា[កែប្រែ]

អនុវិទ្យាល័យ[កែប្រែ]

មណ្ឌលសុភាព[កែប្រែ]

មន្ត្រី[កែប្រែ]

មន្ត្រីស្រុក[កែប្រែ]

មន្ត្រីឃុំ[កែប្រែ]

មន្ត្រីប៉ុស្ដិ៍[កែប្រែ]

សាសនា[កែប្រែ]

ព្រះពុទ្ធសាសនា[កែប្រែ]

វត្ត[កែប្រែ]

ផ្សារ[កែប្រែ]

តំបន់ទេសចរណ៍[កែប្រែ]

តំណក្រៅ[កែប្រែ]

ឯកសារពិគ្រោះ[កែប្រែ]