ឃុំតាំងក្រសៅ

ពីវិគីភីឌា

ឃុំតាំងក្រសៅ (អង់គ្លេស: Tang Krasau Commune) ដែនរដ្ឋបាលស្ថិតនៅក្នុង ស្រុកប្រាសាទសំបូរ ខេត្តកំពង់ធំ មានរដ្ឋបាលចំណុះ ១៥ភូមិ÷

ឃុំតាំងក្រសៅ
លេខកូដភូមិ ឈ្មោះភូមិជាអក្សរខ្មែរ ឈ្មោះភូមិជាអក្សរអង់គ្លេស
៦០៥០៥០១ ភូមិតាំងក្រសៅ Tang Krasau Village
៦០៥០៥០២ ភូមិព្រៃក្ដី Prey Kdei Village
៦០៥០៥០៣ ភូមិតាំងស្ទោង Tang Stoung Village
៦០៥០៥០៤ ភូមិថ្មី Thmei Village
៦០៥០៥០៥ ភូមិសូរិយា Souriya Village
៦០៥០៥០៦ ភូមិតាំងក្រង Tang Krang Village
៦០៥០៥០៧ ភូមិទឹកអណ្ដូង Tuek Andoung Village
៦០៥០៥០៨ ភូមិកំពង់ឈើទាល Kampong Chheu Teal Village
៦០៥០៥០៩ ភូមិគោកស្រុក Kouk Srok Village
៦០៥០៥១០ ភូមិជាំ Choam Village
៦០៥០៥១១ ភូមិកំពង់ក្រសាំង Kampong Krasang Village
៦០៥០៥១២ ភូមិតាប៉ោង Ta Paong Village
៦០៥០៥១៣ ភូមិប្រឡាយ Pralay Village
៦០៥០៥១៤ ភូមិជីនាង Chi Neang Village
៦០៥០៥១៥ ភូមិក្របៅស្រោង Krabau Sraong Village
  • យោងតាមលេខប្រកាស ៤៩៣ ប្រ.ក