ស្រុកប្រាសាទសំបូរ

ពីវិគីភីឌា

ស្រុកប្រាសាទសំបូរ (អង់គ្លេស: Prasat Sambour District) ជាដែនរដ្ឋបាលស្ថិតនៅ ខេត្តកំពង់ធំ ដែលមានរដ្ឋបាល ៥ឃុំ និង ភូមិ÷

ស្រុកប្រាសាទសំបូរ
លេខកូដឃុំ ឈ្មោះឃុំជាអក្សរខ្មែរ ឈ្មោះឃុំជាអក្សេអង់គ្លេស ចំនួនភូមិ
៦០៥០១ ឃុំឈូក Chhuk ១៦
៦០៥០២ ឃុំគោល Koul ១១
៦០៥០៣ ឃុំសំបូរណ៍ Sambour ១៥
៦០៥០៤ ឃុំស្រើង Sraeung
៦០៥០៥ ឃុំតាំងក្រសៅ Tang Krasau ១៥
ចំនួនភូមិសរុប ៦៦

តំណភ្ជាប់ខាងក្រៅ[កែប្រែ]

អត្ថបទផ្សេងទៀត[កែប្រែ]