ឃុំធ្លក(ស្រុកស្វាយជ្រំ)

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

ឃុំធ្លក(ស្រុកស្វាយជ្រំ) (អង់គ្លេស$ Commune) ស្ថិតនៅក្នុង ស្រុកស្វាយជ្រំ ខេត្តស្វាយរៀង មាន ភូមិ÷

ឃុំធ្លក(ស្រុកស្វាយជ្រំ)
លេខកូដភូមិ ឈ្មោះភូមិជាអក្សរខ្មែរ ឈ្មោះភូមិជាអក្សរអង់គ្លេស
២០០៥២៧០១ ភូមិដូនទង Doun Tong Village
២០០៥២៧០២ ភូមិស្នាយគ្រាង Snay Kreang Village
២០០៥២៧០៣ ភូមិអំពៅព្រៃ Ampov Prey Village
២០០៥២៧០៤ ភូមិធ្លក Thlok Village
២០០៥២៧០៥ ភូមិកណ្ដាល Kandal Village
២០០៥២៧០៦ ភូមិធំ Thum Village
២០០៥២៧០៧ ភូមិទៃយា Tey Yea Village
២០០៥២៧០៨ ភូមិសំដី Samdei Village


ព្រំប្រទល់នៃឃុំធ្លក(ស្រុកស្វាយជ្រំ)

ឃុំធ្លក(ស្រុកស្វាយជ្រំ) ទិស
ខាងកើត (E) ខាងត្បូង (S) ខាងលិច (W) ខាងជើង (N)

Boundary

 East	ទល់នឹងឃុំមុឺនជ័យ ឃុំស្វាយចេក ស្រុករំដួល
 West	ទល់នឹងឃុំគោកព្រីង ឃុំអង្គតាសូ ស្រុកស្វាយជ្រំ
 South	ទល់នឹងឃុំពោធិរាជ ស្រុកស្វាយជ្រំ
 North	ទល់នឹងឃុំដូនស ស្រុកស្វាយជ្រំ