ឃុំប្រឡាយ

ពីវិគីភីឌា

ឃុំប្រឡាយ (អង់គ្លេស: Pralay Commune) ស្ថិតនៅក្នុង ស្រុកស្ទោង ខេត្តកំពង់ធំ មាន ១៤ភូមិ[១]

ឃុំប្រឡាយ
លេខកូដភូមិ ឈ្មោះភូមិជាអក្សរខ្មែរ ឈ្មោះភូមិជាអក្សរអង់គ្លេស ផ្សេងៗ
០៦០៨០៩០១ ភូមិអង់ឃ្លាំ Ang Khloam Village
០៦០៨០៩០២ ភូមិកំពង់វាំង Kampong Veang Village
០៦០៨០៩០៣ ភូមិព្រៃខ្លា Prey Khla Village
០៦០៨០៩០៤ ភូមិប្រឡាយ Pralay Village
០៦០៨០៩០៥ ភូមិគោករវៀង Kouk Rovieng Village
០៦០៨០៩០៦ ភូមិអន្លង់ព្រីង Anlong Pring Village
០៦០៨០៩០៧ ភូមិកំព្រាល Kampreal Village
០៦០៨០៩០៨ ភូមិកន្ធាន Kanthean Village
០៦០៨០៩០៩ ភូមិនាងសល្ងាច Neang Sa Lngeach Village
០៦០៨០៩១០ ភូមិថ្មី Thmei Village
០៦០៨០៩១១ ភូមិក្រែក Kraek Village
០៦០៨០៩១២ ភូមិឈូក Chhuk Village
០៦០៨០៩១៣ ភូមិតាទ្រៀល Ta Treal Village ខេត្តសុំកែឈ្មោះពី ភូមិតាទ្រាល ទៅជា ភូមិតាទ្រៀល
០៦០៨០៩១៤ ភូមិស្រែតាម៉ែន Srae Ta Maen Village
  • យោងតាមប្រកាសលេខប្រកាស ៤៩៣ ប្រ.ក របស់ក្រសួងមហាផ្ទៃ

ព្រំប្រទល់នៃឃុំប្រឡាយ

ឃុំប្រឡាយ ទិស
ខាងកើត (E) ខាងលិច (W) ខាងត្បូង (S) ខាងជើង (N)
ឃុំទ្រា ឃុំ កំពង់ចិចជើង ស្រុកស្ទោង ស្រុកជីក្រែង ខេត្តសៀមរាប ឃុំម្សាក្រង ស្រុកស្ទោង ឃុំពពក ស្រុកស្ទោង
  1. "Cambodia Gazetteer Database Online". គណៈកម្មាធិការជាតិសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យនៅថ្នាក់ក្រោមជាតិ (គ.ជ.អ.ប). 2019. Retrieved 2019-08-27.