ឃុំពាក់ស្នែង

ពីវិគីភីឌា

ឃុំពាក់ស្នែង (អង់គ្លេស: Peak Sneng Commune) ជាដែនរដ្ឋបាលស្ថិតនៅក្នុង ស្រុកអង្គរធំ ខេត្តសៀមរាប មាន ០៦ភូមិ

ឃុំពាក់ស្នែង
លេខកូដភូមិ ឈ្មោះភូមិជាអក្សរខ្មែរ ឈ្មោះភូមិជាអក្សរអង់គ្លេស
១៧០២០៣០១ ភូមិពាក់ស្នែងថ្មី Peak Sneng Thmei Village (កែឈ្មោះពី Peak Snaeng Thmei ទៅ Peak Sneng Thmei)
១៧០២០៣០២ ភូមិពាក់ស្នែងចាស់ Peak Sneng Chas Village (កែឈ្មោះពី Peak Snaeng Chas ទៅ Peak Sneng Chas)
១៧០២០៣០៣ ភូមិលៀប Leab Village (កែឈ្មោះពី Lieb ទៅ Leab)
១៧០២០៣០៤ ភូមិខ្ទីង Khting Village
១៧០២០៣០៥ ភូមិសណ្ដាន់ Sandan Village
១៧០២០៣០៦ ភូមិជប់សោម Chub Saom Village (កែឈ្មោះពី Chob Saom ទៅ Chub Saom)

ព្រំប្រទល់នៃឃុំពាក់ស្នែង

ឃុំពាក់ស្នែង ទិស
ខាងកើត (E) ខាងលិច (W) ខាងត្បូង (S) ខាងជើង (N)
ស្ទឹងសៀមរាប ឃុំជប់ត្រាវ ស្រុកអង្គរធំ ឃុំលាងដៃ ស្រុកស្វាយចេក ស្រុកអង្គរធំ ឃុំវ៉ារិន ស្រុកវ៉ារិន