ឃុំពុទ្រា

ពីវិគីភីឌា

ឃុំពុទ្រា (អង់គ្លេស: $ Commune) ស្ថិតនៅក្នុង ស្រុកជ័យសែន ខេត្តព្រះវិហារ មាន ភូមិ÷

ឃុំពុទ្រា
លេខកូដភូមិ ឈ្មោះភូមិជាអក្សរខ្មែរ ឈ្មោះភូមិជាអក្សរអង់គ្លេស
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village


ព្រំប្រទល់នៃឃុំពុទ្រា

ឃុំពុទ្រា ទិស
ខាងកើត (E) ខាងត្បូង (S) ខាងលិច (W) ខាងជើង (N)