ស្រុកជ័យសែន

ពីវិគីភីឌា

ស្រុកជ័យសែន (អង់គ្លេស: Chey Saen District) ជាដែនរដ្ឋបាលស្ថិតនៅ ខេត្តព្រះវិហារ ដែលមានរដ្ឋបាល ៦ឃុំ និង ២១ភូមិ÷

ស្រុកជ័យសែន
លេខកូដឃុំ ឈ្មោះឃុំជាអក្សរខ្មែរ ឈ្មោះឃុំជាអក្សរអង់គ្លេស ចំនួនភូមិ
១៣០១០១ ឃុំស្អាង S'ang Commune
១៣០១០២ ឃុំតស៊ូ Tasu Commune
១៣០១០៣ ឃុំខ្យង Khyang Commune
១៣០១០៤ ឃុំច្រាច់ Chrach Commune
១៣០១០៥ ឃុំធ្មា Thmea Commune
១៣០១០៦ ឃុំពុទ្រា Putrea Commune
ចំនួនភូមិសរុប ២១

មើលផងដែរ[កែប្រែ]