ឃុំភ្នំត្បែងមួយ

ពីវិគីភីឌា

ឃុំភ្នំត្បែងមួយ (អង់គ្លេស: $ Commune) ស្ថិតនៅក្នុង ស្រុកសង្គមថ្មី ខេត្តព្រះវិហារ មាន ភូមិ÷

ឃុំភ្នំត្បែងមួយ
លេខកូដភូមិ ឈ្មោះភូមិជាអក្សរខ្មែរ ឈ្មោះភូមិជាអក្សរអង់គ្លេស
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village


ព្រំប្រទល់នៃឃុំភ្នំត្បែងមួយ

ឃុំភ្នំត្បែងមួយ ទិស
ខាងកើត (E) ខាងត្បូង (S) ខាងលិច (W) ខាងជើង (N)