ស្រុកសង្គមថ្មី

ដោយវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

ស្រុកសង្គមថ្មីមាន៦ឃុំ៖

  • ឃុំរអាង
  • ឃុំភ្នំត្បែងមួយ
  • ឃុំស្តៅ
  • ឃុំរណសិរ្ស
  • ឃុំចំរើន

មើលផងដែរ[កែប្រែ]