ឃុំភ្នំប្រាសាទ

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

តាមអនុក្រឹត្យលេខ ២៣៣ អនក្រ.បក បានប្តូរឈ្មោះ ឃុំកន្ថោរខាងកើត ទៅជាឃុំភ្នំប្រាសាទ តាមអនុក្រឹត្យលេខ ២៣៣ អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី ២៩ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០០៩។

ឃុំភ្នំប្រាសាទ (Phnom Prasat) ស្ថិតនៅ ស្រុកកំពង់ត្រាច ខេត្តកំពត មាន ភូមិ÷

លេខកូដភូមិ ឈ្មោះភូមិជាអក្សរខ្មែរ ឈ្មោះភូមិជាអក្សរឡាតាំង
7060801 ភូមិច្រនៀងទេ Chranieng Te
7060802 ភូមិបង់បក់ Bang Bat
7060803 ភូមិភ្នំប្រសាទ តាមប្រកាសលេខ ៥២១ ប្រ.ក

បានប្តូឈ្មោះភូមិឃ្លាំងខាងជើង ទៅជាភូមិភ្នំប្រសាទ

Phnom Prasat
7060804 ភូមិឃ្លាំង តាមប្រកាសលេខ ៥២១ ប្រ.ក

បាមនប្តូរឈ្មោះភូមិឃ្លាំងខាងត្បូង ទៅជាភូមិឃ្លាំង

Khleang
7060805 ភូមិដំណាក់ក្រឡាញ់ តាមប្រកាសលេខ ៥២១ ប្រ.ក

បានប្តូរឈ្មោះភូមិដំណាក់ក្រឡាញ់ខាងលិច ទៅជាភូមិដំណាក់ឡាញ់

Damnak Kralanh
7060806 ភូមិស្ពានធំ តាមប្រកាសលេខ ៥២១ ប្រ.ក

បានប្តូរឈ្មោះភូមិដំណាកៈក្រឡាញ់ខាងកើត ទៅជាភូមិស្ពានធំ

Spean Thom
7060807 ភូមិចុងសួង Chong Suong