ឃុំរៀបរយ

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

ឃុំរៀបរយ (អង់គ្លេស$ Commune) ស្ថិតនៅក្នុង ស្រុករវៀង ខេត្តព្រះវិហារ មាន ភូមិ÷

ឃុំរៀបរយ
លេខកូដភូមិ ឈ្មោះភូមិជាអក្សរខ្មែរ ឈ្មោះភូមិជាអក្សរអង់គ្លេស
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village


ព្រំប្រទល់នៃឃុំរៀបរយ

ឃុំរៀបរយ ទិស
ខាងកើត (E) ខាងត្បូង (S) ខាងលិច (W) ខាងជើង (N)