ស្រុករវៀង

ដោយវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

ស្រុករវៀងមាន១២ឃុំ ៖

 • ឃុំរបៀប
 • ឃុំរស្មី
 • ឃុំរហ័ស
 • ឃុំរុងរឿង
 • ឃុំរីករាយ
 • ឃុំរួសរាន់
 • ឃុំរតនៈ
 • ឃុំរៀបរយ
 • ឃុំរក្សា
 • ឃុំរំដោះ
 • ឃុំរមទម
 • ឃុំរម្មណីយ

មើលផងដែរ[កែប្រែ]