ឃុំសំរោង(ស្រុកពញាឮ)

ពីវិគីភីឌា

ឃុំសំរោង(ស្រុកពញាឮ) (អង់គ្លេស: Samraong) បច្ចុប្បន្នត្រូវបានកាត់យកទៅបង្កើតជា ខណ្ឌព្រែកព្នៅ រាជធានីភ្នំពេញ អតីតកាលជាដែនរដ្ឋបាលស្ថិតនៅក្នុង ស្រុកពញាឮ ខេត្តកណ្ដាល មាន ៤ភូមិ÷

ឃុំសំរោង(ស្រុកពញាឮ)
លេខកូដភូមិ ឈ្មោះភូមិជាអក្សរខ្មែរ ឈ្មោះភូមិជាអក្សរអង់គ្លេស
ភូមិគ្រួស Kruos Village
ភូមិសំរោងជើង Samraong Cheung Village
ភូមិសំរោងកណ្ដាល Samraong Kandal Village
ភូមិសំរោងត្បូង Samraong Tboung Village