ភូមិគ្រួស

ពីវិគីភីឌា

សំដៅទៅដល់÷

រាជធានីភ្នំពេញ[កែប្រែ]

ខេត្តសៀមរាប[កែប្រែ]

ខេត្តបាត់ដំបង[កែប្រែ]

ខេត្តកំពង់ធំ[កែប្រែ]

ខេត្តព្រៃវែង[កែប្រែ]

ខេត្តស្វាយរៀង[កែប្រែ]

ខេត្តកំពង់ស្ពឺ[កែប្រែ]