ឃុំស្វាយចេក(ស្រុកអង្គរធំ)

ពីវិគីភីឌា

ឃុំស្វាយចេក(ស្រុកអង្គរធំ) (អង់គ្លេស: Svay Chek Commune) ជាដែនរដ្ឋបាលស្ថិតនៅក្នុង ស្រុកអង្គរធំ ខេត្តសៀមរាប មាន ០៦ភូមិ

ឃុំស្វាយចេក(ស្រុកអង្គរធំ)
លេខកូដភូមិ ឈ្មោះភូមិជាអក្សរខ្មែរ ឈ្មោះភូមិជាអក្សរអង់គ្លេស
១៧០២០៤០១ ភូមិគោកកក់ Kok Kak Village (កែឈ្មោះពី Kouk Kak ទៅ Kok Kak)
១៧០២០៤០២ ភូមិស្វាយចេក Svay Chek Village
១៧០២០៤០៣ ភូមិកណ្តោល Kandol Village កែឈ្មោះពីកណ្តាល(Kandal) ទៅ កណ្តោល(Kandol)
១៧០២០៤០៤ ភូមិតាត្រាវ Ta Trav Village
១៧០២០៤០៥ ភូមិបុស្សតាត្រាវ Bos Ta Trav Village
១៧០២០៤០៦ ភូមិព្រះគោថ្មី Preah Ko Thmei Village (កែឈ្មោះពី Preah Kou Thmei ទៅ Preah Ko Thmei)

ព្រំប្រទល់នៃឃុំស្វាយចេក(ស្រុកអង្គរធំ)

ឃុំស្វាយចេក(ស្រុកអង្គរធំ) ទិស
ខាងកើត (E) ខាងលិច (W) ខាងត្បូង (S) ខាងជើង (N)
ឃុំលាងដៃ ស្រុកអង្គរធំ ឃុំរើល ស្រុកពួក ឃុំដូនកែវ ស្រុកពួក ឃុំជប់ត្រាវ ស្រុកអង្គរធំ

រដ្ឋបាលឃុំចាស់[កែប្រែ]

ឃុំលាងដៃ ស្ថិតនៅក្នុង ស្រុកអង្គរធំ ខេត្តសៀមរាប

ឃុំលាងដៃ មាន ៨ភូមិ÷