ចំណាត់ថ្នាក់ក្រុម:ព្រះញាតិព្រះពុទ្ធ

ពីវិគីភីឌា

ព្រះញាតិ​របស់​ព្រះពុទ្ធ
នៅ​ក្នុង​ថ្ងៃដែល​ព្រះរាហុល​ប្រសូត្រ ព្រះសុទ្ធត្ថ​បាន​យាង​ចេញ​ពី​ក្រុង​កបិលវត្ថុ​ដើម្បី​សាងផ្នួស​ស្វែង​រក​មោក្ខធម៌។ ក្រោយ​ពី​បាន​ត្រាស់​ដឹង​នូវ​អនុត្តរសម្មា​សម្ពោធិញាណ​ព្រះ​អង្គ​ក៏​វិល​ត្រឡប់​មក​នគរ​វិញ​ដើម្បី​ប្រោស​ដល់​ព្រះ​ញាតិ​វង្ស​​របស់​ព្រះ​អង្គ។

ទំព័រ​ក្នុង​ចំណាត់​ថ្នាក់​ក្រុម "ព្រះញាតិព្រះពុទ្ធ"

ទំព័រចំនួន៥ក្នុងចំណោមទំព័រសរុប ៥ ដូចខាងក្រោមស្ថិតក្នុងចំណាត់ថ្នាក់ក្រុមនេះ។