ចំណាត់ថ្នាក់ក្រុម:សាមកុក

ពីវិគីភីឌា

ចំណាត់ថ្នាក់ក្រុម សាមកុក គឺជាចំណាត់ថ្នាក់នៃ ឈ្មោះជនល្បីៗ ដែលស្ថិតក្នុងសម័យកាលនោះ។ សម័យសាមកុក គឺជាសម័យកាលសង្រ្គាមប្រវត្តិសាស្រ្តរបស់ចិន ដែលល្បីរន្ទឺស្ទើរតែពាសពេញពិភពលោក ដែលគេស្គាល់ភាគីច្រើន គឺសង្រ្គាមនគរបី

ទំព័រ​ក្នុង​ចំណាត់​ថ្នាក់​ក្រុម "សាមកុក"

ទំព័រចំនួន៨ក្នុងចំណោមទំព័រសរុប ៨ ដូចខាងក្រោមស្ថិតក្នុងចំណាត់ថ្នាក់ក្រុមនេះ។