សាមកុក

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

សាមកុក មិនមែនជាឈ្មោះនរណាម្នាក់នោះទេ ប៉ុន្តែវាជាឈ្មោះរួមនៃសម័យសង្រ្គាមរវាងនគរបី ពោលគឺ នគរ ឆាវ វ៉ី របស់ឆាវ ឆាវ និង នគររបស់ លាវប៉ី រួមទាំងនរគរបស់ ស៊ុនឈាន

ជនល្បីៗនៅក្នុងសម័យកាលសាមកុក[កែប្រែ]

...

ព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗនៅក្នុងសម័យកាលសាមកុក[កែប្រែ]

អត្ថបទនេះ ពុំទាន់យកជាផ្លូវការទេ!