ថូស្ទេន ហស

ពីវិគីភីឌា

ថូស្ទេន ហស (អាល្លឺម៉ង់: Torsten Haß, ១៩៧០ — ) ត្រូវបានគេស្គាល់ដោយរហស្សនាមថា គីម ហ្គោដាល់ (អាល្លឺម៉ង់: Kim Godal)។ ជាអ្នកនិពន្ធ និងបណ្ណារក្ស។[១] សៀវភៅ Bibliotheken für Dummies របស់គាត់ទទួលបានជោគជ័យយ៉ាងខ្លាំង (សៀវភៅ 60,000 ក្នុងរយៈពេលពីរឆ្នាំ)។[២]

មិនប្រឌិត[កែប្រែ]

 • Bibliotheken für Dummies (២០១៩); រួមជាមួយនឹង ដេតឡេវ សូនដស្អាឡា (អាល្លឺម៉ង់: Detlev-Schneider-Suderland)
 • Arbeitgebermarke Bibliothek mit k(l)einem Budget : eine Einführung mit Übungen (២០២១)
 • Vahīṅ dekhiye : Festschrift für Hellmut Vogeler (១៩៩៦); ជាអ្នកកែសម្រួល
 • Das Ende der Gemütlichkeit : Entwurf eines Fundraising-Konzepts für kleinere und mittlere Wissenschaftliche Bibliotheken (២០២១)
 • Dieses Buch ist für die Tonne : Einführung in den klassischen Zynismus (Kynismus) (២០២០); រួមជាមួយនឹង មាស៊ីលៀន ស្ប៉ាន់ប៊្រុកឃ (អាល្លឺម៉ង់: Maximilian Spannbrucker)
 • Wohnriester und Erbbau : ein aktuelles Fallbeispiel (២០២១)

ប្រលោមលោក[កែប្រែ]

 • Das Kartenhaus : ein Betrugs-Roman (២០០២[៣])
 • Der König des Schreckens : ein Vatikan-Krimi (២០១៣[៣])
 • Männchensache : Rechtsfälle zur Vorbereitung im Geschlechterkampf – Roman (២០០៩[៣])
 • Morddeich : und andere Kurzprosa (២០២១)
 • Die Schwarze Zeit : ein Mittelalter-Roman (២០០៦[៣])
 • Die Schwarze Zeit II : Aphrodites Puppen – Roman (២០០៧[៣])
 • Die Schwarze Zeit III : Metathronos – Roman (២០០៨[៣])
 • Die Schwarze Zeit IV : Agonie – Roman (២០០៩[៣])
 • Die Schwarze Zeit V : Staub – Roman (២០១០[៣])
 • Die Schwarze Zeit VI : Terra re-mota – Roman (២០១១[៣])
 • Totenmelodie : ein Kurpfalz-Krimi (២០១៧[៣])
 • Totenquintett : ein Kurpfalz-Krimi (២០១៨[៣])
 • Totentraum : ein Kurpfalz-Krimi (២០១៩[៣])

ល្ខោន[កែប្រែ]

 • En Nuit : Dramolett (២០២១)
 • Omega oder Das Hochzeitsmahl : Drama (២០២០[៣])
 • Die Staatsschuld – In a State of Bonds : Drama (២០០៣[៣])

កំណាព្យ[កែប្រែ]

 • Das Christkind taumelt betrunken im Wald, der Weihnachtsmann torkelt nicht minder : Winter- und Weihnachts-Gedichte (២០២០)
 • Es wiehert der Gaul, es graset das Pferd. Es machte auch nichts, wär’s mal umgekehrt : Liebes-Gedichte und andere (២០២០)

ឯកសារយោង[កែប្រែ]

 1. "បណ្ណាល័យជាតិអាល្លឺម៉ង់". Katalog der Deutschen Nationalbibliothek, Ergebnis der Suche nach: nid=1145989268. បណ្ណាល័យជាតិអាល្លឺម៉ង់. Retrieved 2021-11-30.
 2. BuB 72.2020, issue 11, page 611: Bibliotheken für Dummies als pdf-E-Book
 3. ៣,០០ ៣,០១ ៣,០២ ៣,០៣ ៣,០៤ ៣,០៥ ៣,០៦ ៣,០៧ ៣,០៨ ៣,០៩ ៣,១០ ៣,១១ ៣,១២ ៣,១៣ Godal, Kim (2021). Morddeich. Spatz. pp. 133–134 (នៅពេលដែលសៀវភៅត្រូវបានសរសេរ). ល.ស.ប.អ. 979-8746727725. 

តំណភ្ជាប់ខាងក្រៅ[កែប្រែ]