ថ្នាក់ពាក្យ

ពីវិគីភីឌា

នៅ​ក្នុង​ភាសា​ណា ក៏​តែង​តែ​មាន​ចែក​ថ្នាក់​នៃ​ពាក្យ​ទាំង​អស់។ ការ​ធ្វើ​បែប​នេះ​គឺ​ជា​ក្បួន​វេយ្យាករណ៍​មួយ ដែល​អាច​ឲ្យ​ជនជាតិ​នោះ ប្រើ​ប្រាស់​ភាសា​បាន​យ៉ាង​ត្រឹម​ត្រូវ តាម​ក្បួន​ខ្នាត​ផង​ដែរ។ តួយ៉ាង​ក្នុង​ភាសា​ខ្មែរ​យើង​ក៏​មាន​ផង​ដែរ។ ថ្នាក់​ពាក្យ​ក្នុង​ភាសា​ខ្មែរ​យើង មាន​ចំនួន​៨ គឺ៖ (ការអះអាងបែបនេះមិនទាន់គ្រប់ជ្រុងជ្រោយនៅឡើយទេដោយហេតុថាមិនមែនគ្រប់ពាក្យខ្មែរដែលមានសុទ្ធតែអាចចាត់ចូលទៅក្នុងថ្នាក់ពាក្យទាំង៨នេះទេ។ដូចនេះសូមអ្នកនិពន្ធពិនិត្យសារជាថ្មីម្ដ

  1. ទិន្នន័យ
  2. អាចម៍ផ្កាយ
  3. សូលុយស្យូង
  4. កិរិយាសព្ទ
  5. បរិយាកាស
  6. ផ្ទះរបស់ខ្ញុំរលំ
  7. សេតស្រ្ទីម

[[ អត្ថបទ​ទាក់​ទង[a]][កែប្រែ]