ថ្នាក់ពាក្យ

ដោយវិគីភីឌា

នៅ​ក្នុង​ភាសា​ណា ក៏​តែង​តែ​មាន​ចែក​ថ្នាក់​នៃ​ពាក្យ​ទាំង​អស់។ ការ​ធ្វើ​បែប​នេះ​គឺ​ជា​ក្បួន​វេយ្យាករណ៍​មួយ ដែល​អាច​ឲ្យ​ជនជាតិ​នោះ ប្រើ​ប្រាស់​ភាសា​បាន​យ៉ាង​ត្រឹម​ត្រូវ តាម​ក្បួន​ខ្នាត​ផង​ដែរ។ តួយ៉ាង​ក្នុង​ភាសា​ខ្មែរ​យើង​ក៏​មាន​ផង​ដែរ។ ថ្នាក់​ពាក្យ​ក្នុង​ភាសា​ខ្មែរ​យើង មាន​ចំនួន​៨ គឺ៖

  1. នាម
  2. គុណនាម
  3. គុណកិរិយា ឬ កិរិយាវិសេសន៍
  4. កិរិយាសព្ទ
  5. ធ្នាក់ ឬ អាយតនិបាត
  6. ឈ្នាប់ ឬ សន្ធានសព្ទ
  7. សព្វនាម
  8. ឧទានសព្ទ

អត្ថបទ​ទាក់​ទង[កែប្រែ]