ថ្នាក់ពាក្យ

ពីវិគីភីឌា

នៅ​ក្នុង​ភាសា​ណា ក៏​តែង​តែ​មាន​ចែក​ថ្នាក់​នៃ​ពាក្យ​ទាំង​អស់។ ការ​ធ្វើ​បែប​នេះ​គឺ​ជា​ក្បួន​វេយ្យាករណ៍​មួយ ដែល​អាច​ឲ្យ​ជនជាតិ​នោះ ប្រើ​ប្រាស់​ភាសា​បាន​យ៉ាង​ត្រឹម​ត្រូវ តាម​ក្បួន​ខ្នាត​ផង​ដែរ។ តួយ៉ាង​ក្នុង​ភាសា​ខ្មែរ​យើង​ក៏​មាន​ផង​ដែរ។ ថ្នាក់​ពាក្យ​ក្នុង​ភាសា​ខ្មែរ​យើង មាន​ចំនួន​៨ គឺ៖ (ការអះអាងបែបនេះមិនទាន់គ្រប់ជ្រុងជ្រោយនៅឡើយទេដោយហេតុថាមិនមែនគ្រប់ពាក្យខ្មែរដែលមានសុទ្ធតែអាចចាត់ចូលទៅក្នុងថ្នាក់ពាក្យទាំង៨នេះទេ។ដូចនេះសូមអ្នកនិពន្ធពិនិត្យសារជាថ្មីម្ដងទៀត)

  1. នាម
  2. គុណនាម
  3. គុណកិរិយា ឬ កិរិយាវិសេសន៍
  4. កិរិយាសព្ទ
  5. ធ្នាក់ ឬ អាយតនិបាត ( សម្គាល់: ពាក្យធ្នាក់មិនស្មើនឹងពាក្យអាយតនិបាតទេ​ព្រោះថា​អាយតនិបាតក្នុងវចនានុក្រមពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត្យមានទាំងធ្នាក់ទាំងឈ្នាប់)
  6. ឈ្នាប់ ឬ សន្ធានសព្ទ
  7. សព្វនាម
  8. ឧទានសព្ទ

[[ អត្ថបទ​ទាក់​ទង[a]][កែប្រែ]