ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស កាណា

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search
ឯកសារកម្មទំព័រគំរូ

ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស កាណា ជាអង្គផ្ទុកទិន្នន័យខាងក្នុង មិនត្រូវបានប្រុងទុកឲ្យស្រង់ដោយផ្ទាល់នោះទេ។ វាត្រូវបានប្រើដោយមិនផ្ទាល់ដោយទំព័រគំរូដូចជា ចំ.ថ្នាក់ក្រុម:ទង់ ចំ.ថ្នាក់ក្រុម:រូបទង់ និងផ្សេងទៀត។

Flag of Ghana.svg

ថាវរូបបទដ្ឋាន

ឈ្មោះថាវរូបតម្លៃន័យ
នាមក្លែង កាណា ឈ្មោះអត្ថបទចម្បង (កាណា)
នាមក្លែងទង់ Flag of Ghana.svg ឈ្មោះរូប (File:Flag of Ghana.svg បង្ហាញនៅផ្នែកលើខាងឆ្វេង)

អង្គឆ្លាស់នានានៃទង់

ស្លាករូបទង់ (40px)ឈ្មោះរូប
1964Ghana flag 1964.svgGhana flag 1964.svg
កងនាវាNaval Ensign of Ghana.svgNaval Ensign of Ghana.svg
air forceAir Force Ensign of Ghana.svgAir Force Ensign of Ghana.svg

ទង់យោធា

ទំព័រគំរូនេះរួមមានអង្គឆ្លាស់ទង់នៃទង់កងនាវាដែលអាចប្រើបានជាមួយ ទំព័រគំរូ:Navy:

ទំព័រគំរូនេះរួមមានអង្គឆ្លាស់ទង់នៃទង់កងអាកាសដែលអាចប្រើបានជាមួយ ទំព័រគំរូ:Air force:

នាមក្លែងបញ្ជូនបន្ត

ទំព័រគំរូអាចប្រើបានតាម "នាមក្លែង" មួយ (អនុវត្តជាការបញ្ជូនបន្តទៅកាន់ទំព័រគំរូ):
ឈ្មោះនាមក្លែង{{flag|alias}} លទ្ធផល{{flagcountry|alias}} លទ្ធផល
GHA (view) GHA កាណា
Ghana (view) Ghana កាណា

ឧទាហរណ៍នៃការប្រើប្រាស់

  • {{flag|កាណា}} កាណា
  • {{flagicon|កាណា}}កាណា

ដោយប្រើអង្គឆ្លាស់ទង់

  • {{flag|កាណា|1964}} កាណា
  • {{flagicon|កាណា|1964}}កាណា

ដោយប្រើនាមក្លែងបញ្ជូនបន្ត

  • {{flagicon|GHA}}កាណា
  • {{flagcountry|GHA}} កាណា
  • {{flag|GHA}} GHA