ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស កាតា

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search
ឯកសារកម្មទំព័រគំរូ

ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស កាតា ជាអង្គផ្ទុកទិន្នន័យខាងក្នុង មិនមានចេតនានឹងត្រូវសម្រង់ដោយផ្ទាល់ទេ។ វាត្រូវបានប្រើដោយមិនផ្ទាល់ដោយទំព័រគំរូដូចជា និងផ្សេងទៀត។

Flag of Qatar.svg

ថាវរូបបទដ្ឋាន

ឈ្មោះថាវរូបតម្លៃន័យ
នាមក្លែង កាតា ឈ្មោះអត្ថបទចម្បង (កាតា)
នាមក្លែងខ្លី កាតា (តាមជម្រើស) បង្ហាញឈ្មោះដើម្បីអោយប្រើសម្រាប់តំណវីគី ប្រសិននាមក្លែងជាឈ្មោះអត្ថបទអសង្ស័យកម្ម ជាឧទាហរណ៍
នាមក្លែងទង់ Flag of Qatar.svg ឈ្មោះរូប (File:Flag of Qatar.svg បង្ហាញនៅផ្នែកលើខាងឆ្វេង)


នាមក្លែងបញ្ជូនបន្ត

ទំព័រគំរូអាចប្រើបានតាម "នាមក្លែង" មួយ (អនុវត្តជាការបញ្ជូនបន្តទៅកាន់ទំព័រគំរូ):
ឈ្មោះនាមក្លែង{{flag|alias}} លទ្ធផល{{flagcountry|alias}} លទ្ធផល
QAT (view) QAT កាតា
កាតា (view) កាតា កាតា

ឧទាហរណ៍នៃការប្រើប្រាស់

  • {{flag|Qatar}} Qatar
  • {{flagicon|Qatar}}កាតា
  • {{flagcountry|Qatar}} កាតា

ដោយប្រើនាមក្លែងបញ្ជូនបន្ត

  • {{flagicon|QAT}}កាតា
  • {{flagcountry|QAT}} កាតា
  • {{flag|QAT}} QAT