ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស កាតា

ពីវិគីភីឌា
ឯកសារកម្មទំព័រគំរូ

ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស កាតា ជាអង្គផ្ទុកទិន្នន័យខាងក្នុង មិនត្រូវបានប្រុងទុកឲ្យស្រង់ដោយផ្ទាល់នោះទេ។ វាត្រូវបានប្រើដោយមិនផ្ទាល់ដោយទំព័រគំរូដូចជា ចំ.ថ្នាក់ក្រុម:ទង់ ចំ.ថ្នាក់ក្រុម:រូបទង់ និងផ្សេងទៀត។

Flag of Qatar.svg

ថាវរូបបទដ្ឋាន

ឈ្មោះថាវរូបតម្លៃន័យ
នាមក្លែង កាតា ឈ្មោះអត្ថបទចម្បង (កាតា)
នាមក្លែងទង់ Flag of Qatar.svg ឈ្មោះរូប (File:Flag of Qatar.svg បង្ហាញនៅផ្នែកលើខាងឆ្វេង)

អង្គឆ្លាស់នានានៃទង់

ស្លាករូបទង់ (40px)ឈ្មោះរូប
1860Flag of Qatar (1860–1916, 1916–1932).svgFlag of Qatar (1860–1916, 1916–1932).svg
1916Flag of Qatar (1916).svgFlag of Qatar (1916).svg
1932Flag of Qatar (1932–1936).svgFlag of Qatar (1932–1936).svg
1936Flag of Qatar (1936–1949).svgFlag of Qatar (1936–1949).svg
1949Flag of Qatar (1949–1971).svgFlag of Qatar (1949–1971).svg
air forceAir Force Ensign of Qatar.svgAir Force Ensign of Qatar.svg

ទង់យោធា

ទង់កងនាវានៃប្រជាជាតិនេះគឺដូចទង់ជាតិរបស់វា ដូចនេះ ទំព័រគំរូ:Navy ផលិតបាននូវ:

ទំព័រគំរូនេះរួមមានអង្គឆ្លាស់ទង់នៃទង់កងអាកាសដែលអាចប្រើបានជាមួយ ទំព័រគំរូ:Air force:

នាមក្លែងបញ្ជូនបន្ត

ទំព័រគំរូអាចប្រើបានតាម "នាមក្លែង" មួយ (អនុវត្តជាការបញ្ជូនបន្តទៅកាន់ទំព័រគំរូ):
ឈ្មោះនាមក្លែង{{flag|alias}} លទ្ធផល{{flagcountry|alias}} លទ្ធផល
QAT (view) QAT កាតា

ឧទាហរណ៍នៃការប្រើប្រាស់

  • {{flag|កាតា}} កាតា
  • {{flagicon|កាតា}}កាតា

ដោយប្រើអង្គឆ្លាស់ទង់

  • {{flag|កាតា|1860}} កាតា
  • {{flagicon|កាតា|1860}}កាតា

ដោយប្រើនាមក្លែងបញ្ជូនបន្ត

  • {{flagicon|QAT}}កាតា
  • {{flagcountry|QAT}} កាតា
  • {{flag|QAT}} QAT