ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស កាប់វែរ

ពីវិគីភីឌា
ឯកសារកម្មទំព័រគំរូ

ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស កាប់វែរ ជាអង្គផ្ទុកទិន្នន័យខាងក្នុង មិនត្រូវបានប្រុងទុកឲ្យស្រង់ដោយផ្ទាល់នោះទេ។ វាត្រូវបានប្រើដោយមិនផ្ទាល់ដោយទំព័រគំរូដូចជា ចំ.ថ្នាក់ក្រុម:ទង់ ចំ.ថ្នាក់ក្រុម:រូបទង់ និងផ្សេងទៀត។

Flag of Cape Verde.svg

ថាវរូបបទដ្ឋាន

ឈ្មោះថាវរូបតម្លៃន័យ
នាមក្លែង កាប់វែរ ឈ្មោះអត្ថបទចម្បង (កាប់វែរ)
នាមក្លែងទង់ Flag of Cape Verde.svg ឈ្មោះរូប (File:Flag of Cape Verde.svg បង្ហាញនៅផ្នែកលើខាងឆ្វេង)

អង្គឆ្លាស់នានានៃទង់

ស្លាករូបទង់ (40px)ឈ្មោះរូប
1975Flag of Cape Verde (1975–1992).svgFlag of Cape Verde (1975–1992).svg

នាមក្លែងបញ្ជូនបន្ត

ទំព័រគំរូអាចប្រើបានតាម "នាមក្លែង" មួយ (អនុវត្តជាការបញ្ជូនបន្តទៅកាន់ទំព័រគំរូ):
ឈ្មោះនាមក្លែង{{flag|alias}} លទ្ធផល{{flagcountry|alias}} លទ្ធផល
CPV (view) CPV កាប់វែរ
Cape Verde (view) Cape Verde កាប់វែរ
Cabo Verde (view) Cabo Verde កាប់វែរ

ឧទាហរណ៍នៃការប្រើប្រាស់

ដោយប្រើអង្គឆ្លាស់ទង់

  • {{flag|កាប់វែរ|1975}} កាប់វែរ
  • {{flagicon|កាប់វែរ|1975}}កាប់វែរ

ដោយប្រើនាមក្លែងបញ្ជូនបន្ត