ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស កូម័រ

ពីវិគីភីឌា
ឯកសារកម្មទំព័រគំរូ

ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស កូម័រ ជាអង្គផ្ទុកទិន្នន័យខាងក្នុង មិនត្រូវបានប្រុងទុកឲ្យស្រង់ដោយផ្ទាល់នោះទេ។ វាត្រូវបានប្រើដោយមិនផ្ទាល់ដោយទំព័រគំរូដូចជា ចំ.ថ្នាក់ក្រុម:ទង់ ចំ.ថ្នាក់ក្រុម:រូបទង់ និងផ្សេងទៀត។

Flag of the Comoros.svg

ថាវរូបបទដ្ឋាន

ឈ្មោះថាវរូបតម្លៃន័យ
នាមក្លែង កូម័រ ឈ្មោះអត្ថបទចម្បង (កូម័រ)
នាមក្លែងទង់ Flag of the Comoros.svg ឈ្មោះរូប (File:Flag of the Comoros.svg បង្ហាញនៅផ្នែកលើខាងឆ្វេង)

អង្គឆ្លាស់នានានៃទង់

ស្លាករូបទង់ (40px)ឈ្មោះរូប
1975Flag of the Comoros (1975–1978).svgFlag of Comoros (1975-1978).svg
1978Flag of the Comoros (1978–1992).svgFlag of the Comoros (1978-1992).svg
1992Flag of the Comoros (1992–1996).svgFlag of the Comoros (1992-1996).svg
1996Flag of the Comoros (1996–2001).svgFlag of the Comoros (1996-2001).svg

នាមក្លែងបញ្ជូនបន្ត

ទំព័រគំរូអាចប្រើបានតាម "នាមក្លែង" មួយ (អនុវត្តជាការបញ្ជូនបន្តទៅកាន់ទំព័រគំរូ):
ឈ្មោះនាមក្លែង{{flag|alias}} លទ្ធផល{{flagcountry|alias}} លទ្ធផល
COM (view) COM កូម័រ
Comoros (view) Comoros កូម័រ

ឧទាហរណ៍នៃការប្រើប្រាស់

  • {{flag|កូម័រ}} កូម័រ
  • {{flagicon|កូម័រ}}កូម័រ

ដោយប្រើអង្គឆ្លាស់ទង់

  • {{flag|កូម័រ|1975}} កូម័រ
  • {{flagicon|កូម័រ|1975}}កូម័រ

ដោយប្រើនាមក្លែងបញ្ជូនបន្ត