ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស កូរ៉េ

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search
ឯកសារកម្មទំព័រគំរូ

ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស កូរ៉េ ជាអង្គផ្ទុកទិន្នន័យខាងក្នុង មិនមានចេតនានឹងត្រូវសម្រង់ដោយផ្ទាល់ទេ។ វាត្រូវបានប្រើដោយមិនផ្ទាល់ដោយទំព័រគំរូដូចជា និងផ្សេងទៀត។

Flag of Korea 1882.svg

ថាវរូបបទដ្ឋាន

ឈ្មោះថាវរូបតម្លៃន័យ
នាមក្លែង កូរ៉េ ឈ្មោះអត្ថបទចម្បង (កូរ៉េ)
នាមក្លែងទង់ Flag of Korea 1882.svg ឈ្មោះរូប (File:Flag of Korea 1882.svg បង្ហាញនៅផ្នែកលើខាងឆ្វេង)

អង្គឆ្លាស់នានានៃទង់

ស្លាករូបទង់ (40px)ឈ្មោះរូប
unificationUnification flag of Korea.svgUnification flag of Korea.svg


ឧទាហរណ៍នៃការប្រើប្រាស់

  • {{flag|កូរ៉េ}} កូរ៉េ
  • {{flagicon|កូរ៉េ}}កូរ៉េ

ដោយប្រើអង្គឆ្លាស់ទង់

  • {{flag|កូរ៉េ|unification}} កូរ៉េ
  • {{flagicon|កូរ៉េ|unification}}កូរ៉េ

ទំព័រគំរូដែលពាក់ព័ន្ធ

សូមមើលទំព័រគំរូ ទិន្នន័យប្រទេស ដែលពាក់ព័ន្ធដូចទៅនេះ: