ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស កោះកូកូស

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search
ឯកសារកម្មទំព័រគំរូ

ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស កោះកូកូស ជាអង្គផ្ទុកទិន្នន័យខាងក្នុង មិនមានចេតនានឹងត្រូវសម្រង់ដោយផ្ទាល់ទេ។ វាត្រូវបានប្រើដោយមិនផ្ទាល់ដោយទំព័រគំរូដូចជា និងផ្សេងទៀត។

Flag of the Cocos (Keeling) Islands.svg

ថាវរូបបទដ្ឋាន

ឈ្មោះថាវរូបតម្លៃន័យ
នាមក្លែង ប្រជុំកោះកូកូស ឈ្មោះអត្ថបទចម្បង (ប្រជុំកោះកូកូស)
នាមក្លែងទង់ Flag of the Cocos (Keeling) Islands.svg ឈ្មោះរូប (File:Flag of the Cocos (Keeling) Islands.svg បង្ហាញនៅផ្នែកលើខាងឆ្វេង)


នាមក្លែងបញ្ជូនបន្ត

ទំព័រគំរូអាចប្រើបានតាម "នាមក្លែង" មួយ (អនុវត្តជាការបញ្ជូនបន្តទៅកាន់ទំព័រគំរូ):
ឈ្មោះនាមក្លែង{{flag|alias}} លទ្ធផល{{flagcountry|alias}} លទ្ធផល
CCK (view)ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស CCKទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស CCK
Cocos Islands (view)ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស Cocos Islandsទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស Cocos Islands

ឧទាហរណ៍នៃការប្រើប្រាស់

ដោយប្រើនាមក្លែងបញ្ជូនបន្ត