ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស គីនេ

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search
ឯកសារកម្មទំព័រគំរូ

ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស គីនេ ជាអង្គផ្ទុកទិន្នន័យខាងក្នុង មិនមានចេតនានឹងត្រូវសម្រង់ដោយផ្ទាល់ទេ។ វាត្រូវបានប្រើដោយមិនផ្ទាល់ដោយទំព័រគំរូដូចជា និងផ្សេងទៀត។

Flag of Guinea.svg

ថាវរូបបទដ្ឋាន

ឈ្មោះថាវរូបតម្លៃន័យ
នាមក្លែង គីនេ ឈ្មោះអត្ថបទចម្បង (គីនេ)
នាមក្លែងទង់ Flag of Guinea.svg ឈ្មោះរូប (File:Flag of Guinea.svg បង្ហាញនៅផ្នែកលើខាងឆ្វេង)


នាមក្លែងបញ្ជូនបន្ត

ទំព័រគំរូអាចប្រើបានតាម "នាមក្លែង" មួយ (អនុវត្តជាការបញ្ជូនបន្តទៅកាន់ទំព័រគំរូ):
ឈ្មោះនាមក្លែង{{flag|alias}} លទ្ធផល{{flagcountry|alias}} លទ្ធផល
GIN (view)ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស GINទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស GIN
GUI (view)ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស GUIទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស GUI
គីនេ (view) គីនេ គីនេ

ឧទាហរណ៍នៃការប្រើប្រាស់

  • {{flag|គីនេ}} គីនេ
  • {{flagicon|គីនេ}}គីនេ

ដោយប្រើនាមក្លែងបញ្ជូនបន្ត