ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស គីនេអេក្វាទ័រ

ពីវិគីភីឌា
ឯកសារកម្មទំព័រគំរូ

ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស គីនេអេក្វាទ័រ ជាអង្គផ្ទុកទិន្នន័យខាងក្នុង មិនត្រូវបានប្រុងទុកឲ្យស្រង់ដោយផ្ទាល់នោះទេ។ វាត្រូវបានប្រើដោយមិនផ្ទាល់ដោយទំព័រគំរូដូចជា ចំ.ថ្នាក់ក្រុម:ទង់ ចំ.ថ្នាក់ក្រុម:រូបទង់ និងផ្សេងទៀត។

Flag of Equatorial Guinea.svg

ថាវរូបបទដ្ឋាន

ឈ្មោះថាវរូបតម្លៃន័យ
នាមក្លែង គីនេអេក្វាទ័រ ឈ្មោះអត្ថបទចម្បង (គីនេអេក្វាទ័រ)
នាមក្លែងទង់ Flag of Equatorial Guinea.svg ឈ្មោះរូប (File:Flag of Equatorial Guinea.svg បង្ហាញនៅផ្នែកលើខាងឆ្វេង)


នាមក្លែងបញ្ជូនបន្ត

ទំព័រគំរូអាចប្រើបានតាម "នាមក្លែង" មួយ (អនុវត្តជាការបញ្ជូនបន្តទៅកាន់ទំព័រគំរូ):
ឈ្មោះនាមក្លែង{{flag|alias}} លទ្ធផល{{flagcountry|alias}} លទ្ធផល
GNQ (view) GNQ គីនេអេក្វាទ័រ
EQG (view) EQG គីនេអេក្វាទ័រ
GEQ (view) GEQ គីនេអេក្វាទ័រ
Equatorial Guinea (view) Equatorial Guinea គីនេអេក្វាទ័រ

ឧទាហរណ៍នៃការប្រើប្រាស់

ដោយប្រើនាមក្លែងបញ្ជូនបន្ត