ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស គីនេ-ប៊ីសាវ

ពីវិគីភីឌា
ឯកសារកម្មទំព័រគំរូ

ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស គីនេ-ប៊ីសាវ ជាអង្គផ្ទុកទិន្នន័យខាងក្នុង មិនត្រូវបានប្រុងទុកឲ្យស្រង់ដោយផ្ទាល់នោះទេ។ វាត្រូវបានប្រើដោយមិនផ្ទាល់ដោយទំព័រគំរូដូចជា ចំ.ថ្នាក់ក្រុម:ទង់ ចំ.ថ្នាក់ក្រុម:រូបទង់ និងផ្សេងទៀត។

Flag of Guinea-Bissau.svg

ថាវរូបបទដ្ឋាន

ឈ្មោះថាវរូបតម្លៃន័យ
នាមក្លែង គីនេ-ប៊ីសាវ ឈ្មោះអត្ថបទចម្បង (គីនេ-ប៊ីសាវ)
នាមក្លែងទង់ Flag of Guinea-Bissau.svg ឈ្មោះរូប (File:Flag of Guinea-Bissau.svg បង្ហាញនៅផ្នែកលើខាងឆ្វេង)


នាមក្លែងបញ្ជូនបន្ត

ទំព័រគំរូអាចប្រើបានតាម "នាមក្លែង" មួយ (អនុវត្តជាការបញ្ជូនបន្តទៅកាន់ទំព័រគំរូ):
ឈ្មោះនាមក្លែង{{flag|alias}} លទ្ធផល{{flagcountry|alias}} លទ្ធផល
GNB (view) GNB គីនេ-ប៊ីសាវ
GBS (view) GBS គីនេ-ប៊ីសាវ
Guinea-Bissau (view) Guinea-Bissau គីនេ-ប៊ីសាវ

ឧទាហរណ៍នៃការប្រើប្រាស់

ដោយប្រើនាមក្លែងបញ្ជូនបន្ត